Országos kiszállítás 72 órán belül!
Ügyfélszolgálat: +3657460100 | info[kukac]lehelradiator.hu
LEHEL Radiátorgyár

Otthon melege program

LEHEL Radiátorgyár Kft. tájékoztatója

az Otthon Melege Program Radiátorcsere alprogram keretén belül megvalósítható radiátorcserével kapcsolatban:

Tisztelt Lakásszövetkezeti Vezetők! Közös Képviselők! Tisztelt Lakástulajdonosok!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Otthon Melege Program keretében 2019. június 17-én pályázatot írt ki „Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram” néven (a pályázat kódszáma ZFR-TÁV/2019). A pályázat keretében 2 milliárd forint támogatásból a távhőszolgáltatásban érintett lakások fűtési rendszereinek korszerűsítése, felújítása támogatható.

A pályázatokat 2019. szeptember 24-től lehet benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2020. március 31-ig. A pályázati felhívás és útmutató a http://tav2019.nfsi.hu oldalon érhető el.

Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a távhőszolgáltatók által is javasolt LEHEL Viking és LEHEL Panel radiátorainkat, amelyek a társasházakban található ALUTHERM/RADAL radiátorok (gyárunk korábbi termékei) utódai.

Radiátoraink 100%-ban megfelelnek a pályázati kiírásnak és teljes mértékben csereszavatosak az ALUTHERM/ RADAL típusú radiátorokkal!

Amennyiben a LEHEL radiátor-családot választja, úgy biztos lehet abban, hogy fűtésrendszere hosszú évekig problémamentesen fog üzemelni. Ezt biztosítandó cégünk, mint az egyetlen magyar gyártó, egyedülállóan magas, 20 év garanciát kínál radiátorai mellé.

Kollégáink szívesen állnak az Önök rendelkezésére árajánlatok elkészítésével a sikeres pályázati anyag összeállításához.

Keressen bennünket a következő elérhetőségeken:

A sikeres együttműködés reményében!

 

Panelben laksz? Lakásonként akár 350 ezer forint ingyenpénzt ad az állam!

A most bejelentett pályázat keretösszege 2 milliárd forint, amely a távfűtéssel ellátott társasházak és a lakószövetkezetek számára érhető el. Ehhez érvényes közgyűlési határozattal kell rendelkezni, a beruházás teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból áll össze, a támogatás a bruttó költség 10-50 százalékig terjed, maximális értéke lakásonként 350 ezer forint - részletezte Kaderják Péter.

A pályázat néhány fontosabb jellemzője a kiírás szerint:

 • A 2 milliárd forintos keret a magyar költségvetésből származik, a "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszerből, lényegében az uniós szabályozású CO2-értékesítési kvóta bevételéből. A 2 milliárdos támogatási keretet az ország régiói szerint az érintett lakásszám alapján leosztották és amint látható: a központi régióban van a legtöbb távfűtéses lakás, így itt várható a keret legnagyobb részének felhasználása is.

Panelban laksz? Akár 350 ezer forint ingyenpénzt ad az állam

 • Amint látható: országszerte 650 ezer távhővel ellátott lakás van. A pályázati konstrukció teljesítménycéljai alapján (szekunder fűtéskorszerűsítéssel és új okos fűtési költségmegosztó rendszer kialakításával érintett lakások száma: 7.200 db; "Önállóan támogatható tevékenységek" közül az a-c) alpontjainak megvalósításával érintett lakások száma: 12.500 db.) az látszik, hogy ennek a 650 ezer lakásnak csak a töredéke újulhat meg ennek a pályázatnak a keretében belső energiahatékonyságilag, de persze a 2 milliárdos keret masszív túligénylése mellett elképzelhető a keret megemelése, mint ahogy tavaly ősszel az Otthon Melege Program háztartási nagygép cserés pályázatánál láttuk, hogy végül minden támogatást kérő nyert.
 • Utófinanszírozásos a pályázat, azaz az állam felől várható, lakásonként legfeljebb 350 ezer forintos támogatást (a teljes projektköltség 10-50%-a) a beruházás költségeinek felmerülése után folyósítják maximum három lehívási ütem keretében. Mivel az első és a második lehívási ütem keretében minimum bruttó 10 millió forint elszámolható költséget szükséges igazolni, ezért a kisebb projekteknél csak egyetlen lehívás lehetséges a projekt végén.
 • Csak Társasházak, vagy Lakásszövetkezetek pályázhatnak, azaz nem az egyes lakásokban lakók kérhetik a pénzt. Fontos megkötés, hogy a pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.
 • Lényeges kizáró oknak tűnik, hogy nem pályázhat az a Társasház, vagy Lakásszövetkezet, amely 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik, illetve amelyben a 90 napon túli közös költség tartozással rendelkezők aránya - tulajdoni hányad- vagy m2 -arányosan számolva - eléri vagy meghaladja a 20%-ot;
 • Jó tudni, hogy nem nyújtható támogatás például a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz, illetve használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez. Nem nyújtható támogatás olyan épületek korszerűsítéséhez sem, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását. Szintén nem nyújtható támogatás a távfűtéssel rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás egyedi fűtésű lakássá történő átalakítására, illetve a távhőrendszerről való leváláshoz kapcsolódó gépészeti korszerűsítéshez.
 • Figyelni kell rá, hogy a pályázattal érintett épület vonatkozásában a nem magánszemélyek tulajdonában álló - Társasházak esetében tulajdoni hányada, Lakásszövetkezetek esetében a lakások darabszáma alapján - lakások százalékos aránya nem haladhatja meg az épületben található összes lakás 50 százalékát.
 • A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, ezen a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és a scannelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap. Pályázatot elektronikusan benyújtani 2019. szeptember 24. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.
 • Fontos tudni, hogy a pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból kerül biztosításra és az önrész költségeiként igénybe vehetők a 0%-os lakossági energiahatékonysági pályázati hitelprogramok is, amelyek a Társasházak és Lakásszövetkezetek számára szintén nyitva állnak (a központi régióban a VEKOP-5.2.1-17, az ország többi részén a GINOP-8.4.1/A-17). A vissza nem térítendő támogatás mértéke Támogatói döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt támogatás összege a kifizethető támogatás felső határát képezi.
 • A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, de maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint. A támogatás maximális mértéke lakásonként maximum 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint. Az egy lakásra eső 350.000,- Ft maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg a 350.000,- Ft-ot.
 • Önállóan támogatható tevékenység az alábbi lehet: a.) okos mérésre alkalmas - és a díjfizetők számára a fogyasztási adatokhoz történő napi, de legalább heti szintű hozzáférést lehetővé tevő - fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása az okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők felszerelésével együtt; b.) amennyiben az épületben már üzemelnek okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók, úgy ezek teljes körű cseréje okos mérésbe kapcsolt költségmegosztó rendszerre; c.) amennyiben az épületben már beszerelésre kerültek okos mérésre alkalmas költségmegosztók, de az adatgyűjtők beépítése nem történt meg úgy az adatgyűjtő-rendszer felszerelése és az okos költségmegosztó rendszer kialakítása. A fenti a.) b.) és c.) pontok kapcsán fontos belső költségszabályok is érvényesek.
 • Fontos tudni, hogy az okos mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszer a beruházással érintett épület / épületrészeinek lakásainak 100%-ában kötelezően kialakítandó. Emellett figyelni kell arra, hogy az önállóan támogatható tevékenységek támogatásának előfeltétele, hogy a Pályázó nyilatkozik arról, hogy az "Önállóan nem támogatható tevékenységek" közül legalább az a-d) alpontokban foglalt tevékenységeket már megvalósította, vagy jelen pályázattal párhuzamosan kivitelezi azt.
 • Önállóan nem támogatható tevékenység az alábbi lehet: a.) a csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő szakaszossá történő átalakítása; b.) az épület fűtési rendszerének hidraulikai egyensúlyát és - ezen keresztül - hőfogyasztásának szabályozását biztosító strangszabályozók felszerelése; c.) a fűtési rendszer strangjainak hidraulikai beszabályozása;d.) a lakások hőleadóinak egyedi szabályozását biztosító termosztatikus szelepek és fejek valamint - kétcsöves fűtés esetében - visszatérő csavarzatok, egycsöves fűtés esetén golyóscsapok felszerelése; e.) legalább a legnagyobb fűtőfelületű hőleadóra kötelező jelleggel okos termosztatikus fej felszerelése; f.) meglévő radiátor(ok) új alumínium radiátor(ok)ra történő cseréje (azonos kötéstávolságú alumínium radiátorok beépítése a szükséges fűtővíz-hőmérséklet megtartása vagy csökkentése mellett), g.) a korszerűsítésre vonatkozóan kötelezően előírt, 4. sz. melléklet szerinti tartalommal ellátott tervdokumentáció elkészítésének költsége, amennyiben az a), b), c), d), e) vagy f) pontokban szereplő tevékenység megvalósítására kerül sor; h.) egyéb szakértői, engedélyeztetési költségek és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.
 • Fontos tudni, hogy amennyiben a Pályázó az "Önállóan nem támogatható tevékenységek" közül egyet, vagy többet már megvalósított, akkor arról nyilatkoznia kell. Minden olyan a-d) alpontok szerinti fenti tevékenység, amely nem valósult meg, kötelezően megvalósítandó.

 

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán érhető el.

A pályázatbenyújtó felület elérhetősége: http://tav2019.nfsi.hu/

Telefonszámok:
+36-70/424-3949
+36-70-424-1802
+36-70/945-4294
+36-70/945-6542
+36-70/424-0922

Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00

E-mail: tav2019@nfsi.hu

Érdemes támogatni a távfűtést?

Egy időben sok társasház szeretett volna leválni meglévő távfűtés rendszeréről. Voltak, akiknek ez sikerült. A tapasztalatok és a külföldi példa viszont azt mutatja, hogy a távhő az egyik legkorszerűbb fűtési megoldások egyike, ha megfelelően szabályozható. Az Otthon Melege Program keretében most 2 milliárd forint támogatás jut korszerűsítésre. Ezzel a lakások akár 10-15 ezer forintot is spórolhatnak egy fűtési szezon alatt.

 

Nem gondoltak szabályozásra

Kezdetben mind hazánkban, mind pedig Európa-szerte kétcsöves központi fűtési rendszerek létesültek csekély szabályozási lehetőséggel. Rendszerint bő vezetékhálózat, a szabályozás teljes hiánya vagy maximum a nyitást-zárást biztosító elzárószerelvény megléte jellemezte ezeket a rendszereket. Szabályozás hiányában rendkívül pazarló módon lehetett fűteni. A későbbiek folyamán, a tömeges lakásépítési programnak köszönhetően szükségessé vált egy olyan rendszer bevezetése, amely gyorsan kivitelezhető és gazdaságosan üzemeltethető volt. A kétcsöves fűtéshez képest azonban – a kivitelezési munkaidő felgyorsult üteme ellenére – rendkívül nagy visszalépést jelentett az átfolyós jellegű rendszer bevezetése nyomán, hogy szó sem eshetett hőleadónkénti szabályozásról. Csak a hetvenes évek végétől beszélhetünk szabályozásról a távhő esetében, ekkor ugyanis drasztikusan emelkedtek az energiaárak. Áttértek az átkötőszakaszos, egycsöves fűtési rendszerre. A nyolcvanas évektől pedig már olyan mérőszabályzó egységet építettek be, amellyel pontosan be lehetett állítani a kívánt térfogatáramot.

Átkötőszakaszok, termofejek

Panelházi fűtéskorszerűsítéseknél, távfűtés esetén, kifejezetten a szekunder oldal (hőközponttól az épület irányába induló fűtési rendszer) felújítására kell gondolnunk, ahol a költségmegosztók, esetleg hőmennyiségmérők felhelyezésére, és a lakásonkénti fűtésszabályozásra kell helyeznünk a hangsúlyt. Az épületben vannak lakáson belüli és azon kívüli elemei is a szekunder fűtési rendszernek. Felújítás szempontjából ezeket célszerű megkülönböztetnünk, mert mindegyiken más-más jellegű munkát kell végezni. A lakáson belüli elemekhez tartoznak a radiátorok, melyeket valamilyen módon szabályozhatóvá kell tenni. Mérés szempontjából költségmegosztókat, kell felhelyezni ezekre a hőleadókra. Hőmennyiségmérőt csak a lakásba belépő előremenő, és a lakásból kilépő visszatérő vezetékre kell elhelyezni. Lakáson kívül többnyire csak strangszabályozókra, elzáró szerelvényekre van szükség. Az egycsöves kialakítású fűtési rendszer szabályozhatóvá tételhez elengedhetetlen az átkötő szakaszok beépítése is. Szekunder fűtéskorszerűsítésnél a fentiekben felsorolt műszaki tartalom az, melyet az esetek többségében végrehajtanak. Mindezt a társasházak anyagi lehetőségeinek megfelelően bővíteni is lehet.

Itt az idő!

Az Otthon Melege Program keretében, távfűtés korszerűsítésére 2 milliárd forintos támogatási keretre lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot 2019. szeptember 24 és 2020. március 31. között. Magyarországon még mindig van körülbelül 200 ezer olyan távfűtéses lakás, ahol a fűtés egyedileg nem szabályozható, ami az egyik legpazarlóbb megoldás. Az Otthon Melege Program alprogramjának keretében okos költségmegosztás alkalmazására és radiátorok cseréjére van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 10-50 százaléka lehet, lakásonként maximum 350 ezer, pályázatonként maximum 75 millió forint. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a panelházak külső szigetelését, a nyílászárócseréket is el kell végezni idővel a teljes korszerűsítés érdekében. A távfűtés lakásonkénti szabályozhatósága önmagában is jelentős megtakarítással bír.

Beszéljenek a számok

Egy debreceni 140 lakásos épület korszerűsítése még 2017-ben valósult meg. A társasház négyemeletes, panel szalagház. Az eredeti fűtés egycsöves, fordított U csöves rendszer volt, amelynek korszerűsítése speciális szerelvények beépítését is szükségessé tette, ezzel növelve a beruházási költségeket. Minden egyes felszálló vezetékbe beépítésre kerültek strangszabályzók, valamint az okos termofejeken kívül hagyományos, folyadéktöltetes termosztatikus szelepek is. A radiátorok visszatérő ágába golyóscsapokat építettek be, ennek köszönhetően a radiátorok könnyen kizárhatók, teljes mértékben elzárhatók. A hőleadókra rádióadós költségmegosztókat szereltek fel. Az épület korszerűsítését megelőző évben, a 2016 októberétől decemberéig terjedő időszakban 1859 GJ energiát használtak fel. Tudnunk kell, hogy a 2016-os esztendő az a 2017. évinél hidegebb volt, annak érdekében tehát, hogy ténylegesen egybevethető adatokkal tudjunk számolni, az értéket korrigálni kellett. Amikor korrigálják a fogyasztási értékeket, akkor figyelembe veszik a hőmérséklet-eltéréseket, és egy standard – vagy tetszőlegesen kiválasztott, de azonos – külső hőmérsékleti érték melletti értékre számolják át az adatokat. A korrigált érték ez alapján 1523 GJ lett. Ezt a hőmennyiséget kell tehát összehasonlítanunk a 2017-es tél adataival. Egy teljes fűtési szezonra vetítve ez a megtakarítás 762 GJ, ami több mint 20 százalékos spórolás (egycsöves rendszerek viszonylatában ez nem mondható kiugró értéknek). Tudjuk, hogy a hődíj meghatározott egységárral működhet, debreceni viszonylatban 1 GJ energia 2893 Ft bruttó összegbe kerül. Egyetlen fűtési szezon alatt tehát a 140 lakásos társasház több mint 2 200 000 forintot takarít meg, ami lakásonként 15 700 forintot jelent. A társasház esetében semmilyen egyéb átalakítás nem történt, nem volt nyílászárócsere, szigetelés stb., pusztán csak gépészeti átalakítás. Ezt azért is kell kihangsúlyoznunk, mert sokszor szakmán belül is vita van, érdemes-e nekifognunk egy ilyen munkának további korszerűsítések nélkül. A tapasztalatok azt mutatják, mindenképpen érdemes. Az anyagi források minden esetben végesek, tehát első körben oda kell fókuszálnia a beruházónak, ahol adott egységnyi összeggel a legnagyobb hasznot vagyunk képesek realizálni. A szigetelés, ablakcsere még legalább ekkora megtakarítást eredményez, viszont a bekerülése kb. tízszerese a fűtéskorszerűsítésnek. Ha a két felújítás komplexen, egyszerre zajlik, akkor nem ördögtől való feltételezni a 40-45 százalékos megtakarítás

|

 

Otthon Melege program - Szeptembertől újabb elem válik elérhetővé - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=czPZ0ZhJ4Ts

www.youtube.com

Távfűtéssel lehetnek melegek az otthonok

Magyarországon még mindig van körülbelül 200 ezer olyan távfűtéses lakás, ahol a fűtés egyedileg nem szabályozható, ami az egyik legpazarlóbb megoldás. Az Otthon melege program alprogramjának keretében okos költségmegosztás alkalmazására és radiátorok cseréjére van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 10-50 százaléka lehet, lakásonként maximum 350 ezer, pályázatonként maximum 75 millió forint. Az okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztését és a radiátorok cseréjét segítő pályázat egyben azt a célt is szolgálja, hogy lehetővé tegyék a régi fűtési rendszerrel működő távfűtéses épületek lakásaiban a hőfelhasználás szabályozását, és ezzel a távhőszámlák összegének csökkentését.

Nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy csak a hőfelhasználás szabályozásának lehetővé tételével mintegy 10 százalékkal csökkenthető a fogyasztás. Támogatás kapható okos mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszer kialakítására, okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók cseréjére, valamint adatgyűjtő rendszer felszerelésére. Ezeket kiegészítő tevékenységként támogatható egyebek mellett a radiátorok cseréje és a csőrendszer egycsöves rendszerről történő átalakítása.

|

Green Brands